Sordesa

Activitat 2: heu d’avaluar el comportament d’una persona que coneixeu molt bé. És necessari que us pareu un moment a reflexionar sobre la persona que avaluareu: ha de ser un nen o una nena que tingui una edat entre sis i catorze anys. Penseu qui és aquest nen o aquesta nena que millor coneixeu […]. Creieu que realment coneixeu bé el nen o la nena, del qual heu escrit el nom?

Quan tenia entre sis i catorze anys jo escoltava la gent entre sis i catorze anys, i també a la major. Ara, quin disgust no ser capaç d’afirmar que conec algú d’entre sis i catorze anys. Curiosament segueixo escoltant la meva generació i posteriors. I això, donat que el temps va fent, sembla que només em porta cap a la sordera.

Avisat estic, i preparat per tornar a parar l’orella omnidireccional :)