Disciplina

Al matí inhalo les ganes de canviar el món.
Allibero humilment la massa d’aire i permeto que la papallona del caos inicii la dependència exponencial.
A la nit m’adormo per viatjar al matí següent.