Short thoughts

(aka ‘notes to self’)

***
Et vull entregar el meu cor,
i veure què passa…
(24/05/2017).
***
Donada la possibilitat d’interacció amb entitats extraterrestres, canviaria el “La meva pàtria és el món i la meva família és la humanitat” de Jesús Lizano per un més ampli “La meva pàtria és l’univers i la meva família la mentalitat còsmica”
(28/09/2013).
***
Irritat en voler esbrinar el meu camí. Tranquil en recordar que no només és meu, sinó de tots.
(16/09/2013)
***